Podręcznik do tantry

Seksualne przebudzenie kobiet, czyli jak nauczyć się seksu tantrycznego

Podręcznik Seksualne przebudzenie kobiet to nie tylko świetny wstęp do tantry, ale nade wszystko do pierwszych praktycznych lekcji seksu tantrycznego. Autorka, Mari-Malan Shakti, to doświadczona instruktorka, która krok po kroku przeprowadzi czytelniczkę po zagadnieniach związanych z skrętami seksu w stylu „tantric”.

Poniżej przedstawiamy fragmentu książki pani Shakti.

[button color=ef4fa7]Autor: Shakti Mari-Malan[/button] [button color=ef4fa7]Tytuł: Seksualne przebudzenie kobiet. Tantryczny przewodnik z ćwiczeniami[/button] [button color=ef4fa7]Wydawnictwo: Czarna Owca[/button]

 

Fragment książki:

Tantra: energia seksualna jako sprawcza siła przebudzenia

To co odróżnia nas ludzi od zwierząt to nasza umiejętność postrzegania siebie samych jako odrębnych istot, mówienia o swojej własnej tożsamości. Ego tworzy, definiuje i stara się utrzymać stabilność tego wyjątkowego poczucia self, które ja nazywam „ja”. Ale tożsamość, którą tworzy dla nas ego jest tylko i wyłącznie substytutem tego, co prawdziwe. Sama możesz  to zbadać, zadając sobie pytania, które przez stulecia stanowiły przedmiot kontemplacji mistyków: kim jestem? Czy jestem swoim ciałem? Czy jestem swoją historią? Czy jestem swoją pracą? Czy jestem swoją rola w życiu? Czy jestem tym, co posiadam? Dzięki uważnej praktyce, możemy dojść do wniosku, że nie jesteś żadną z tych rzeczy, z którymi identyfikuje się twoje ego.

Zanim jednak przyjdzie nam do głowy zbadać poczucie naszego ego, żyjemy we śnie, w którym nieświadomie identyfikujemy się z fałszywym poczuciem ja, które stworzył dla nas nasz umysł. Przebudzenie jest natychmiastowe, kiedy tylko uwalniamy się od iluzji i dostrzegamy prawdę tego, kim w istocie jesteśmy. Bez zasłon ego, zdaję sobie sprawę, że jestem niepowtarzalną ekspresją wszystkiego, co jest, całości istnienia, boskiego Ukochania wyrażonego formą. Ta niepowtarzalna ekspresja boskości w nas to nasza Dusza. Im bardziej identyfikujemy się z Duszą i jej rzeczywistością, zamiast z fałszywą percepcją ego, tym bardziej otwarci stajemy się naprawdę o tym, kim w istocie jesteśmy.

Celem tantry jest twoje przebudzenie i warto zaznaczyć, że nie jest to delikatna metoda, ponieważ wymaga od tych, którzy ją praktykują całkowitego poświęcenia się prawdzie. Tantra jest dla tych, którzy pragną prawdy mocniej niż pożądają komfortowego życia. Powtórzę za Swami Saraswati:

w Tantrze nie ma miejsca na tłumienie ani rozpraszanie energii .

Metody tantryczne korzystają z pełnej mocy naszej przebudzonej energii, aby wspierać nas w zobaczeniu prawdy taką, jaką ona jest. W tantrze nie ma miejsca na ukrywanie się przed prawdą lub zaprzeczanie jej. Ci z  nas, którzy są głęboko zaangażowani w praktyki tantryczne, które sprzyjają  przebudzeniu zwą siebie tantrykami.

Tytuł niniejszej książki – Seksualne przebudzenie dla kobiet – odnosi się do procesu, podczas którego kobieca energia seksualna staje się siłą sprawczą duchowego przebudzenia. Aby mogło to nastąpić, należy najpierw przebudzić energię seksualną. W przypadku większości ludzi na tej planecie, seksualność jest nieświadomą ekspresją lęków i pragnień ego. Nieprzebudzona energia seksualna jest albo słaba albo przesadzona i frenetyczna. Kiedy zostaje przebudzona i staje się środkiem przebudzenia dla naszej duszy, nabiera zupełnie innego charakteru: staje się wysublimowana, wysoce inteligentna, przepełniona esencją miłości i potężna. Właśnie ta przebudzona energia seksualna znana jest jako kundalini.

Dlaczego tego rodzaju seksualność jest potężną siłą sprawczą przebudzenia. Powody są dwojakiego rodzaju.

Po pierwsze nasza reakcja erotyczna jest przewodnikiem po naszej nieświadomości. Dzięki świadomemu, rozważnemu i celowemu odkrywaniu erotycznych reakcji możesz poczuć, zaakceptować i zintegrować części, które uległy stłumieniu. Za każdym razem, kiedy odczute zostaje coś, co wcześniej zostało stłumione, zmniejsza się część nas uwięziona w nieświadomości. Tym samym większa część nas może być w pełni obecna w teraźniejszości. Kiedy całkowicie jesteśmy w teraźniejszości, nie czepiając się przeszłości, ani nie projektując niczego w przyszłość, możemy doświadczyć jedności ze wszystkim, co jest. Uwalniając się z projekcji ego, wchodzimy w rzeczywistość Duszy.

Po drugie energia seksualna sama w sobie jest potężną i skuteczną siłą przebudzenia. Kiedy energia seksualna ponownie staje się siłą duchową, akt miłosny przeradza się w głęboką, ekstatyczną medytację. Tenże akt miłosny – jak sama zobaczysz podczas tego kursu – można przeżyć bez względu na to, czy ma się partnera, czy też nie. Kiedy kochasz siebie i pozwalasz na przepływ oddechu przez ciało, spotykasz ukochanego/ukochaną w sobie samej. Przestajesz pożądać doznań związanych z konwencjonalnym orgazmem. Twoje ciało otwiera się na przepływ tego co tu i teraz i budzi się w tobie orgazmiczna energia kundalini.

Energetyczna anatomia ciała

Poniżej wyjaśnię niektóre pojęcia, które wykorzystuję, by mówić o ciele fizycznym jako o fenomenie energetycznym. Głębokie rozumienie tych pojęć energetycznych nie jest konieczne, warto jednak być ich świadomą, ponieważ może zdarzyć się, że doświadczysz ich istnienia w procesie budzenia się twojej energii seksualnej.

Ludzka aura i ciała energetyczne

Jako istoty ludzkie mamy tendencję do identyfikowania się z ciałem fizycznym, a przecież żyjący na przestrzeni wielu wieków mistycy twierdzili, że ciało fizyczne utrzymywane jest w większej przestrzeni energetycznej, która emanuje wokół nas swego rodzaju poświatę. Nazywana jest ona aurą. Nauka potwierdza istnienie tej przestrzeni. Pole auryczne każdego człowieka złożone jest z warstw ciał energetycznych. Ciało energetyczne jest swego rodzaju odciskiem energetycznym danej osoby.

Uzdrowicielka duchowa Barbara Ann Brennan napisała przepiękną książkę Hands of Light (Dłonie światła) , w której opisuje siedem ciał energetycznych człowieka. Najbliżej ciała fizycznego znajduje się pierwsze ciało energetyczne, czyli ciało eteryczne. Kolejną warstwę stanowi ciało emocjonalne, potem mentalne. Następne w kolejności jest ciało astralne, matryca eteryczna, ciało niebieskie i na końcu ciało eteryczne. Im bliżej ciała fizycznego znajdują się ciała energetyczne tym są gęstsze i łatwiej jest je zaobserwować. „Z punktu widzenia nauki”, pisze Barbara Ann Brennan,

każdą warstwę można traktować jako poziom wyższych wibracji zajmujących tę sama przestrzeń, co niższe poziomy wibracyjne, która jednak je przekracza .

Kiedy moja energia seksualna się budzi i wędruje w górę ciała, czuję, jak rozprzestrzenia się poza moją powłokę fizyczną i obejmuje inne ciała energetyczne. Im wyżej wznosi się moja energia, tym mniej identyfikuję się z ciałem fizycznym. W efekcie końcowym wychodzę poza jakiekolwiek doświadczenie energetyczne i staję się czystą bezpostaciową jednością ze wszystkim, co jest.

Kundalini

Energia seksualna, z która pracujemy w tantrze, nazywana się jest kundalini. Słowo kundalini pochodzi z sanskrytu i oznacza przebudzoną siłę życiową. Tradycyjnie przedstawia się ją jako węża trzykrotnie zwiniętego wokół podstawy kręgosłupa. Wąż pozostaje uśpiony do momentu, kiedy energia seksualna staje się siłą przebudzenia. W zwykłej praktyce seksualnej, energia ta pozostaje niemal zawsze uśpiona, ponieważ celem takiej praktyki jest usunięcie napięcia narządów płciowych poprzez konwencjonalny orgazm. W praktyce tantrycznej kundalini budzi się, a energia seksualna zaczyna przemieszczać się w górę ciała, aż do momentu, kiedy łączymy się ze wszystkim, co jest. W procesie tego przebudzenia energia seksualna staje się siłą duchową prowadzącą nas do odkrycia prawdy o tym, kim naprawdę jesteśmy, a nie aspektem ego z jego pragnieniami i lękami. Wspiąwszy się na sam szczyt, kundalini ponownie schodzi w dół, lecz teraz już ciało ma w sobie wiedzę o naszej prawdziwej tożsamości.

Konwencjonalne seksualne doświadczenia związane są z występowaniem schematów takich jak: pociąg i wstręt, pożądanie i strach, które zwykle zaburzają i rozpraszają energię. Z kolei doświadczenie tantryczne to nieruchome spoczęcie w naszym centrum energetycznym. Ten bezruch – nieco paradoksalnie – ma swoje korzenie w odpuszczeniu, które w ciele może przejawiać się w sposób dziki i niezwykle ekspresyjny. Zadaniem jakie stawiam sobie w tej książce jest łagodne prowadzenie cię w podróży okrywania sposobu w jaki kundalini przepływa przez kobiece ciało.

Nadi – kanały energetyczne

Indyjscy mistrzowie tantry przez wieki studiowali sposób, w jaki energia porusza się po ciele, a zdobytą w ten sposób wiedzę zgromadzili i udokumentowali. Zlokalizowali nie mniej niż 72 000 nadi  w ciele. Nadi (w Sanskrycie słowo opisujące „rurę” lub „kanał”) są kanałami, którymi według tradycyjnej medycyny indyjskiej i nauk duchowych płyną subtelne energie ciała.

Czakry

Siedemdziesiąt dwa tysiące kanałów energetycznych, czyli nadi, schodzi się jak szprychy w kole, w czakrach. W dosłownym tłumaczeniu czakra oznaczała „koło”. Czakry są skrzyżowaniami, z których kanały energetyczne transportują energię do różnych części ciała. Każdy punkt, każda drobinka i komórka ciała jest bezpośrednio związana z jedną z czakr. Jeśli doświadczysz bólu w jakiejkolwiek części ciała, odczucie zostanie przekazane czakrom związanym z tym konkretnym obszarem. To oznacza, że całe twoje ciało połączone jest z czakrami.

W ciele fizycznym zlokalizowanych jest siedem głównych czakr (choć czakra siódma często przedstawiana jest tuż ponad ciałem). Pod i nad ciałem fizycznym istnieje jest jeszcze kilka dodatkowych czakr.

Dla tych, którzy pracują z polami energetycznymi człowieka, czakry są rzeczywistymi, wewnętrznymi polami, a nie tylko i wyłącznie ezoterycznymi koncepcjami. Osteopata, Fritz Frederic Smith, autor metody zwanej Zero Balancing, tak opisuje związek pomiędzy naturalnymi krzywiznami kręgosłupa, a energetycznymi wirami, które nazywamy czakrami:

Pewnego dnia podczas wykładu na temat Zero Balancing omawiałem układ kostny człowieka i wskazywałem na naturalne krzywizny kręgosłupa, nagle dotarło do mnie, że kiedy energia przepływa poprzez kręgosłup i wokół jego zagięć, tak jak myślę, że przepływa, to wiry energetyczne tworzyć się będą w okolicach głównych krzywizn. Kiedy dokładniej przyjrzałem się kręgosłupowi i wyobraziłem sobie wirujące wiry, przypomniała mi się fotografia medytującego jogina, na którą nałożono obraz czakr kręgosłupa i instynktownie zrozumiałem, że czakry po prostu muszą istnieć. To nie są tylko abstrakcyjne symbole starożytnego systemu wierzeń; bez wątpienia są powiązane ze strukturą układu kostnego człowieka…

Barbara Ann Brennan wykorzystuje odczyt zdrowia czakr jako głównie narzędzie do diagnostyki zdrowia psychologicznego klienta. Według niej:

Kiedy czakry funkcjonują normalnie, każda jest „otwarta” i obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, metabolizując potrzebne energie, które pobiera z powszechnie dostępnego pola energetycznego. Taki kierunek obrotu powoduje zasysanie energii z pola do czakry… Kiedy sprawiamy, że czakry zaczynają obracać się w stronę przeciwną, wysyłamy naszą energię w świat, odczuwamy ją i twierdzimy, że to świat wysyła nam taka energię, ergo taki jest. To zjawisko współczesna psychologia nazywa projekcją.

Każda z siedmiu czakr jest jakby naczyniem zbiorczym konkretnych wzorów świadomości, a książka służy jako przewodnik po formach świadomości powiązanych z pierwszymi czterema czakrami. Koncepcję powiązania czakr z etapami rozwoju ludzkości pochodzą z prac Leslie Temple-Thurston .

Mam nadzieję, że ćwiczenia oraz wysiłek jaki włożysz w pracę w każdym rozdziale pozwolą ci odblokować główne wzorce, które przeszkadzają czakrom otworzyć się i obracać się w zdrowy sposób.

 

pan godowego

Opublikowano

w

przez

Komentarze

Dodaj komentarz